Product roadmap: de schakel tussen visie en realisatie

Na het opstellen van de productvisie en strategie, komt het opstellen van een product roadmap in beeld. Een goede roapmap is onontbeerlijk voor een goede en succesvolle productontwikkeling.

2/13/20243 min lezen

De Product Roadmap is kort gezegd een overzicht van de features die de komende maanden gebouwd en opgeleverd gaan worden. De product roadmap wordt doorgaans opgesteld nadat de visie en strategie is vastgesteld en dient als input voor de productbacklog. Er zijn vele templates voor productbacklogs. Een handige vind ik zelf die van Roman Pinchler. Roman's productbacklog bestaat uit vijf elementen: naam feature, datum, doelstelling, features en metrics.

 • Doelstelling: beschrijf een specifieke outcome die meetbaar is. Vermijd meerdere doelen tegelijkertijd.

 • Datum: hier adviseert Roman om een interne en een externe (publieke) tijdlijn te gebruiken. Voor intern moet de datum specifieker zijn (1 maart 2025), extern kan die wat minder specifiek (eerste helf 2025). Van belang is dat de datum haalbaar is

 • Metrics: beschrijf hoe je kunt meten of een doelstelling is gehaald.

 • Features: deze moeten gekoppeld zijn aan een product doelstelling. Niet te veel in detail (User Stories horen in de Product Backlog, niet in de Product Roadmap).

Generieke criteria voor de Product Roadmap

Pinchler beschrijft de volgende generieke criteria waaraan een goede Product Roadmap moet voldoen:

 • Verbonden met strategie en Product Backlog: aangezien de Product Roadmap de stap is tussen de strategie en de Product Backlog, moet de Product Roadmap helpen om de strategie te verwezenlijken en helpen bij het maken van de Product Backlog.

 • Gedeeld: iedereen die werkt met de roadmap moet de roadmap begrijpen en het ermee eens zijn. Een manier om dit te bereiken is om de Product Roadmap gezamenlijk op te stellen

 • Regelmatig updaten: de roadmap dient frequent te worden geëvalueerd en aangepast. Eens per drie maanden is een goede richtlijn hiervoor.

 • Uitvoerbaar: de Product Roadmap moet realistisch zijn en voldoende specifiek om gerealiseerd te kunnen worden.

Naast Jira zijn er nog vele andere tools beschikbaar om roadmaps te maken. Ik noem er een aantal die ik ken (in een willekeurige volgorde):

 • Miro. Zeer handig tool, en integreert ook met Jira. Daarnaast ook erg handig voor bijvoorbeeld brainstorms en het maken van een productstrategie. Binnen Jira zijn templates beschikbaar die je snel op weg kunnen helpen.

 • Productboard. Al was het maar omdat zij vaak als eerste verschijnen bij de gesponsorde zoekresultaten

 • Aha! Ken ik persoonlijk niet, maar ziet er wel vet uit! Koppelt met Jira.

Hoe kan ik mijn Product Roadmap visualiseren

Een roadmap als beschreven door Roman Pinchler bevat de juiste elementen. Maarrrrr... erg 'levend' is het niet. Veel organisaties werken met tools van Atlassian (Jira/Confluence). Die biedt een prima manier om Epics in een roadmap neer te zetten. Dat biedt alle betrokkenen de mogelijkheid om de voortgang eenvoudig in te zien. Het grote voordeel van deze roadmaps is dat de onderliggende User Stories gekoppeld kunnen worden aan de Epics, waardoor de voortgang zichtbaar wordt. Er is hier wel een 'maar'. Want tijdens het ontwikkelproces komt het zeer vaak voor dat er nieuwe stories aan een Epic worden toegevoegd. Puur omdat scrum nu eenmaal niet waterval is, en dus op voorhand niet alles gespecificeerd. En dus kan een '70% done' in de praktijk wel eens overeenkomen met 40% van het werk.

De ideale roadmap?

Die bestaat niet. Maar wat ik zelf een zeer inspirerende vind is die van Cardano. Niet geheel toevallig ook een van mijn favoriete muntjes (crypto dus). Lichtelijk wetenschappelijke insteek, maar vooral inspirerend. Checkt overigens zeker niet alle boxjes. Geen tijdlijn, geen concrete doelstellingen, en heel specifiek in wat er gebouwd gaat worden (dus output, geen outcome). Dus eigenlijk op alle fronten onvoldoende. En tóch spreekt het mij aan. Puur door de vormgeving, benaming, de 'techy' insteek. Mensen zijn soms niet altijd rationele wezen, zo blijkt maar weer.