Waar moet een goede productvisie aan voldoen?

Een succesvol product begint met een goede productvisie. Waar moet een goede productvisie aan voldoen?

2/13/20241 min lezen

Een goede productvisie is onontbeerlijk. Zowel bij het ontwikkelen van nieuwe producten, doorontwikkelen van bestaand product als het succesvol in de markt zetten van het product. Maar: wanneer is een productvisie nu goed? Wat onderscheidt een goede visie van een minder goede visie? Roman Pinchler noemt zes criteria waaraan een productvisie moet voldoen:

  • Inspireren

Een visie moet een zinvol doel bevatten. Het moet energie geven aan de stakeholders, de medewerkers en de klanten. Het is de 'why' van Simon Sinek. Het moet motiveren.

  • Gedeeld

Het doel van een visie is dat het richting geeft aan de organisatie en de medewerkers bindt. Om dit te bereiken is het sterk aan te bevelen de visie op te stellen met medewerkers en stakeholders. Neem hier de tijd voor. En zorg ervoor dat de visie ook echt gedeeld en gesteund wordt.

  • Ethisch

Ethiek betreft niet alleen de fysieke omgeving en milieu, maar ook vriendelijk is voor gebruikers en ze niet verleidt tot bijvoorbeeld een ongezonde leefstijl, verslaving (gaming) of bijdragen aan dubieuze wereldbeelden (desinformatie). Ook gaat het niet alleen om het product dat wordt geleverd, maar ook de manier waarop het product wordt gemaakt.

  • Kort en bondig

Een goede visie is beknopt. Gemakkelijk te onthouden. Zie het als een slogan. Een zin die beklijft. Dat is nog niet zo makkelijk. 'Sorry dat ik deze lange brief heb geschreven, ik had geen tijd voor een korte brief'. Neem ook hier de tijd voor. Want goed is in dit geval niet altijd goed genoeg.

  • Ambitieus

De visie moet een ambitie uitstralen. En die mag best 'big hairy, audacious' zijn.

  • Duurzaam

De visie moet een doel bevatten, en geen oplossingen. Die laatste zijn immers sterker aan verandering onderhevig dan de eerste. Een visie moet ook 5 - 10 jaar mee kunnen. Maak daarom een visie die duurzaam is.

En verder nog iets? Jazeker. Persoonlijk vind ik een visualisatie bijzonder helpend. Denk aan de man op de maan. Dat helpt om nog meer focus te krijgen. En zorg er dan ook voor dat die uitingen voldoende verspreid worden.