Vervangt AI de Product Owner binnen vijf jaar?

Medium.com beweert dat AI de rol van de Product Owner binnen vijf jaar overneemt. Een interessante en uitdagende statement.

2/11/20242 min lezen

Kunstmatige intelligentie gaat ons leven veranderen. Dat is een opvatting waar niet veel mensen meer aan twijfelen. De vraag blijft natuurlijk hoeveel het ons werk gaat beïnvloeden. In een interessant artikel dat ik las op de website van medium.com las ik dat de rol van Product Owner over vijf jaar is uitgespeeld. Ik kan niet zeggen dat ik het daar 100% mee eens ben, maar er schuilt zeker een grote mate van waarheid in.

Wat gaat AI allemaal vervangen?

Dat AI ons gaat helpen om ons werk sneller en effectiever te doen staat buiten kuif. De vraag blijft echter of het ons werk ook echt helemaal gaat overnemen. Medium.com probeert deze vraag te beantwoorden door vooral te kijken naar de rollen die een Product Owner in de praktijk uitvoert. En ja, die tabel die zij geven, klinkt zeer aannemelijk - zie onder. Om het even af te pellen:

  • Markt- en gebruikersonderzoek (95%). AI kan hier zeker een heel groot deel van de rol van de PO overnemen. Als AI iets goed kan is het grote hoeveelheden data structureel verwerken. Eens dus

  • Performance tracking en optimalisatie (95%). Ook eens. Misschien nog wel meer. Mooie dashboards zoals die van Amplitude en Mixpanel bevatten al opties om automatisch a/b testen uit te voeren. En we staan nog pas aan het begin.

  • Roadmap planning (95%). Lastig. Want het plannen op zich is natuurlijk heel goed te automatiseren. Maar hoe bepaal je wat er eerst moet, en wat later? En hoe schat je de complexiteit in van bepaalde features? Die 95% lijkt me optimistisch :-)

  • Feature definition and prioritization (90%). Ook interessant. Voor Feature definition: totaal eens. Uitschrijven van features kan zeker gedaan worden door AI. Maar die prioritering? Mijn ervaring is dat prioritering altijd een kwestie is van appels met peren vergelijken. Is internationalisering belangrijker, of die Tell-a-Friend feature? Het prioriteren met alle stakeholders heeft daarnaast als niet te onderschatten voordeel dat iedereen betrokken is, en nieuwe features van diverse invalshoeken worden besproken. Daar zie ik AI nog niet zo snel een goede PO vervangen.

  • Go-To-Market strategie (60%). Klinkt aannemelijk. De doelgroepen zijn immers bekend, inclusief emotionele en functionele wensen, en het is bekend welke pains en gains een feature oplost respectievelijk biedt.

  • Stakeholder communication (40%). Hangt er beetje van af. Als het gaat om pure communicatie denk ik zelfs meer aan de 75%. Als het gaat om stakeholder management - verwachtingen helder krijgen, duidelijkheid verschaffen over het waarom en vooral ook het waarom niet (iets prioriteit krijgt), dan een stuk lager. Dus gemiddeld klopt die 40% wel.

  • Productvisie en strategie (30%). Inderdaad een van de lastigste dingen. Toch zie ik AI nog wel in staat hier beter te scoren. Op de langere termijn dan.

  • Problem solving / decision making (20%). Ik denk dat AI hier wel eens een grotere rol kan spelen. AI kan immers veel sneller dan de mens problemen analyseren en oplossen. De menselijke kant zal daarentegen toch minder goed te AI'en zijn.

Dus ... waar of niet?

Gaat AI de product Owner vervangen? AI zal de rol van de product Owner in de komende jaren zeker grondig veranderen. Maar toch denk ik dat het geen kwestie is van een Ja of een Nee. Echt goede Product Owners die een coherente productvisie kunnen neerzetten en goed zijn in Stakeholder management, blijven altijd waardevol. De meer uitvoerende Product Owners zullen denk ik wel langzaam aan verdwijnen. Dus Product Owners : ontwikkel je! Of zoek een andere leuke baan :-)