De vier eisen aan een goed product

Goede producten voldoen aan vier criteria: wenselijkheid, maakbaarheid, commerciële levensvatbaarheid en ethiek.

2/13/20242 min lezen

Het vinden van een goede product-markt-fit is voorwaardelijk voor een succesvol bedrijf. In de praktijk blijkt dat echter nog niet zo eenvoudig. Veel startups, maar ook grote bedrijven die in het proces van een digitale transformatie zitten, worstelen hiermee. Roman Pinchler heeft in zijn artikel 'Four Product Success Factors' uiteengezet aan welke voorwaarden een product moet voldoen om succesvol te zijn. Hieronder volgt een opsomming van de vier factoren:

  • Wenselijkheid is waarschijnlijk de allerbelangrijkste factor. Als iemand een product niet nodig heeft of willen gebruiken, is het gedoemd om te mislukken. Een product moet een specifiek probleem oplossen ('pain') of een tastbaar voordeel ('gain') bieden. Dit kan zowel een functionele als een emotionele pain of gain zijn. Denk aan de AirTag van Apple die een oplossing biedt voor de irritatie van het kwijtraken van bijvoorbeeld sleutels. Of Netflix die het mogelijk maakt om een bijna oneindige hoeveelheid series te bingen.

  • Maakbaarheid houdt in dat het mogelijk is het product te ontwerpen en te bouwen: de benodigde technologieën bestaan of kunnen worden ontwikkeld. Daarnaast zijn er voldoende mensen met de juiste vaardigheden beschikbaar of kunnen deze worden geworven.

  • Commerciële levensvatbaarheid betekent dat het ontwikkelen en aanbieden van het product vanuit zakelijk perspectief levensvatbaar is. Het product moet daarom voldoende zakelijke voordelen opleveren om het uitgeven van geld eraan te rechtvaardigen. Deze kunnen bestaan uit het genereren van inkomsten, het verlagen van de kosten, het verhogen van de productiviteit of het versterken van het merk. Een voorbeeld van is Google Search, waarmee geld wordt gegenereerd via advertenties (Google Ads). En de Chrome browser zorgt er voor dat gebruikers eenvoudig internet op kunnen en die gebruikers ook binden aan het merk Google.

  • Ethiek stelt ten slotte dat een product geen schade mag toebrengen aan mens en milieu en leefomgeving. De tweede spreekt voor zich (hoop ik), maar de eerste wordt ok steeds belangrijker. Denk aan verslavende spellen en desinformatie. Voor wie de documentaire The Great Hack nog niet heeft gezien: zeker kijken! Het gaat over de beïnvloeding van verschillende verkiezingen door inzetten van social media zoals Facebook. Naar verluidt is bijvoorbeeld de Brexit poll sterk beïnvloed door specifieke groepen consumenten te bestoken met desinformatie.