Miljoen digitale abonnees voor New York Times

Miljoen digitale abonnees voor New York Times

De New York Times bereikte eind juli 2015 het magische aantal van 1 miljoen digitale abonnees. Vier en half jaar na de introductie van de veel bediscussieerde ‘paywall’ begin 2011 is de New York Times erin geslaagd om critici de mond te snoeren. In de jaarverslagen is te lezen dat de New York Times in 2013 in totaal $149 miljoen verdiende aan haar digitale abonnementen. In 2014 was dat opgelopen tot $169 miljoen. Ook zijn de abonnee aantallen terug te vinden in de jaarverslagen. Eind 2011 bedroeg het aantal digitale abonnees 406.000. De omzet uit digitale abonnementen in 2011 was €44 miljoen. In 2014 was dit gegroeid tot $169 miljoen, en eind 2014 had de New York Times 910.000 digitale abonnees. De vraag is natuurlijk hoe lang de groei vol te houden is. Het behalen van de mijlpaal van 1 miljoen betekent dat de New York Times er in 7 maanden weer 90.000 abonnees bij kreeg. Dat betekent dat de 150.000 groei van 2014 ook in 2015 weer haalbaar lijkt. Zie onderstaande figuur voor de ontwikkeling van de aantallen abonnees en omzet.

Omzet en abonnees NYT

New York Times verdient $480 per digitale abonnee

Uit de cijfers is af te leiden dat de inkomsten per betalende abonnee vrij constant zijn en rond de $185 liggen. Dat is een mooie prestatie. De New York Times is niet gezwicht voor prijsdruk en weet desondanks een zeer mooie groei te realiseren. De totale digitale omzet bedroeg in 2014 zelfs $400 miljoen, ofwel $480 per digitale abonnee! Natuurlijk is op deze berekening af te dingen dat de advertentie omzet ook wordt gerealiseerd door een (veel groter) aantal niet-betalende digitale abonnees, maar het blijft indrukwekkend!

New York Times wil omzet verdubbelen

Na het behaalde succes wil de New York Times haar inspanning op het digitale vlak verder intensiveren. De omzet moet verdubbelen van $400 miljoen in 2014 naar $800 miljoen in 2020. De notitie geeft aan dat de New York Times die ambitie als volgt wil waarmaken:

1. Eenvoudigere abonnementen om jongere gebruikers te krijgen. Het blijkt lastig om met name de jongere lezer over te halen tot een betaald abonnement. Concrete acties worden niet genoemd. Maar diensten zoals Blendle, waarbij de gebruiker betaalt per artikel, zijn zeker niet ondenkbaar.

2. Verhogen advertentie omzet. Een maatregel die wordt genoemd is het sponsoren van redactionele projecten. Behoorlijk uniek voor een organisatie als de New York Times!

3. Optimalisatie voor verschillende devices. Met name de smartphone wordt hier genoemd. “Over the next few years, the battle is going to be won or lost on smartphones. This continues to be our biggest area of focus in every part of the organization.” Ook zullen de redacteuren worden uitgerust met tools om de populariteit en interactie met hun lezers te monitoren.

4. Verhogen internationaal bereik. Zo wordt een deel van de artikelen vertaald in het Spaans en heeft de New York Times een app genaamd WeChat met berichten in het Engels en het Chinees.

De grote vraag: gaat het lukken?

De doelstelling van de New York Times is ambitieus. De notitie van de New York Times is niet erg concreet. Bovendien zullen de genoemde maatregelen niet allemaal even effectief zijn. Jongeren verleiden tot betalen is en blijft erg lastig. Wel voor een artikeltje hier een daar, maar een abonnement? Ook de advertentie omzet verhogen zal lastig zijn. Adverteerders betalen immers nog steeds veel minder voor advertenties op mobiele appararten dan op ‘ouderwetse’ computers. Toch verwacht ik dat daar een omslag zal plaatsvinden. In de praktijk blijkt dat adverteerders altijd wat na-ijlen. Advertentiegelden zullen dus wel degelijk richting mobiel gaan stromen. Verder klinkt een verdubbeling  heel ambitieus, maar dat valt eigenlijk wel mee. Een verdubbeling in zes jaar betekent een jaarlijkse groei van 12%. De buitenlandse markt kan ongetwijfeld nog sterk groeien – zeker als de artikelen ook eenvoudig vertaald kunnen worden. Tot slot heeft de New York Times bewezen dat zij in staat is om haar doelen te realiseren. Mijn verwachting is dan ook dat de New York Times haar doel gaat halen. Wie wil er een flesje wijn op zetten?