Telegraaf richt pijlen op crossmediale strategie

Telegraaf richt pijlen op crossmediale strategie

De telegraaf heeft in haar presentatie op 7 december de strategie voor de komende jaren onthuld. Het kernwoord: Crossmedia. Crossmedia? Is dat niet die overhypte term uit de jaren negentig, toe de bomen nog tot in de hemel groeiden? Jazaker. Toch is het een opvallende en zeker gewaagde strategie. De Telegraaf gaat fors inzetten op de ‘groeiplatformen’ internet en mobiel.

Tweederde winst uit ‘groeiplatformen’ in 2016

Ambitie kan de Telegraaf Media Groep (TMG) niet worden ontkend. TMG verwacht dat de omzet in 2016 met zo’n 40 a 50% is gegroeid, waarbij ongeveer de helft van de omzet niet meer uit print komt. De marge zal zijn toegenomen van 10% naar 15%. De totale bijdrage aan de winst van de zogenaamde ‘groeiplatformen’ van TMG is dan 65%, aldus de verwachting.

 

Online: social media, video, eCommerce en betaalde content

TMG zet al haar troeven op online en mobiel. Na uitgebreide analyse van de markt en verwacht haar positie daar fors te kunnen versterken. TMG verwacht dat er in 2016 in totaal €3 miljard wordt verdiend online, en maakt onderscheid in drie  gebieden:

1. Awareness: hieronder vallen display advertising en affiliate marketing. Deze markt bedraagt in 2016 zo’n €500 miljoen.

2. Orientation: search, classifieds en local search/directories. De omzet in dit segment in 2016 is ongeveer €800 miljoen

3. Transaction: eCommerce, paid content en gaming/gambling. Deze markt bedraagt volgens TMG in 2016 zo’n €1,7 miljard.

Op al deze gebieden verwacht TMG een sterke groei van de omzet. Op display gebied verwacht TMG veel van video. De omzetgroei van affiliate marketing zal voor een deel komen uit het inzetten van het eigen advertentiesysteem van TMG, AdAudience, dat begin oktober werd gelanceerd. TMG wil dit platform ook inzetten op websites van andere partijen.

TMG ziet daarnaast veel in ‘local search/directories’. TMG geeft toe niet op te kunnen tegen het bereik en de technologie van ‘search’ (lees: Google), maar ziet ook een lokale markt ontwikkelen. Op het vlak van transacties verwacht TMG veel van betaalde content en eCommerce.

 

€300 miljoen beschibkaar voor overnames

De forse ambities van TMG kunnen niet op eigen kracht worden gerealiseerd. TMG heeft aangegeven dat zij actief op overnamepad wil. Hiervoor is een budget gereserveerd van €300 miljoen. TMG richt zich daarbij vooral op online, maar stelt ook dat op het gebied van print overnames worden voorzien.

Mobiele apps

Opvallend in de strategie van de Telegraaf is dat mobiel niet een hele belangrijke plaats in lijkt te nemen. Wel geeft TMG aan dat zij een aantal ‘best-in-class apps’ willen gaan ontwikkelen, maar daar blijft het dan ook bij.

Winst uit print op peil door synergie en retentiesprogramma’s

De investeringen in online moeten uiteraard wel worden gefinancierd. TMG wil daarom de winstgevendheid van de print activiteiten op peil houden. Om dit te bereiken wordt een uitgebreid retentieprogramma ontwikkeld, en zal er ook ‘synergie’ worden gerealiseerd – een eufemisme voor een kostenbesparing van €70 miljoen. Ook ziet TMG een rol voor print weggelegd om de online activiteiten aan te jagen. En last but not least: als een van de laatste overweegt de Telegraaf ook over te gaan op tabloid.