Google+: hit of niet?

Google+: hit of niet?

Google heeft onlangs zijn Google+ gelanceerd. Na eerdere zeer positieve cijfers over Google+ waarin werd gemeld dat het aantal gebruikers inmiddels op 43 miljoen ligt, komen er nu ook wat minder positieve berichten naar buiten.

Verkeer Google+ daalt met 60% na officiƫle introductie

Mashable meldt dat sinds de officiƫle introductie van Google+ op 20 september het verkeer op Google+ met 60% is gedaald. Google+ zit daarmee na een tijdelijke piek weer op het niveau van voor de introductie. Niet slechts, maar zeker niet goed genoeg om Facebook van zijn troon te stoten.

Top van Google gebruikt Google+ nauwelijks

Een ander zeer opvallend bericht is dat de top van Google zelf nauwelijks gebruik maakt van Google+. Mashable heeft hierover een goed artikel geschreven. Mashable verwijst naar een onderzoek van Michael DeGusta waaruit blijkt dat de helft van het topmanagement van Google nog nooit een bericht heeft geplaatst. Drie mensen, waaronder Eric Schmidt, hebben zelfs niet eens een Google+ account. De uitdrukking Eat your own dogfood is blijkbaar niet aan Google besteed.

 

 

En Google, wat is hierop uw antwoord?

Google zou Google niet zijn om het hierbij te laten zitten. Er is Google veel, zo niet alles aan gelegen om Google+ een succes te maken. Wat zal de volgende stap zijn van Google om Google+ wel een succes te maken? Wie het weet mag het zeggen …