Bibliotheek.nl komt naar u toe deze zomer

Bibliotheek.nl komt naar u toe deze zomer

Bibliotheek.nl, de overkoepelende stichting van alle openbare bibliotheken in Nederland, is bezig met het ontwikkelen van een nationale infrastructuur en bijbehorende dienstenplatform. De dienst lijkt in haar opzet op de iTunes appstore: de basis wordt ontwikkeld en onderhouden door bibliotheek.nl, terwijl nieuwe diensten door de bibliotheekbranche ontwikkeld kunnen worden. Zo creƫert bibliotheek.nl de juiste randvoorwaarden voor innovatie.

Bij de oplevering van de landelijke infrastructuur wordt ook een groot aantal basis ‘widgets’ opgeleverd zoals Nieuws, Activiteiten, Verlengen, Aanwinsten, een videowidget en een afbeeldingenwidget. Ook is inmiddels een eBooks eregalerij met e-books opgeleverd.

Op dit moment worden de resultaten aan de verschillende bibliotheken getoond in zogenaamde ‘knoppensessies’: sessies waarbij de gebruikers te zien krijgen hoe de landelijke diensten in de praktijk werken. Dennis Biesma en Erwin Rijss leggen in een aantal video’s uit hoe dit gaat.