TMG wil inperking digitale activiteiten Publieke Omroep

TMG wil inperking digitale activiteiten Publieke Omroep

TMG: leg digitale activiteiten Publieke Omroep aan banden

In een artikel dat op 7 juni 2011 verscheen op Emerce stelt de Telegraaf dat de digitale activiteiten van de Publieke Omroep aan banden gelegd moeten worden. In het stuk wordt verwezen naar de open brief van Frank Volmer, directeur Telegraaf Media Groep (TMG), aan minister Marja van Bijsterveld van OCW. Hij verwijst in de brief naar het ontbreken van de zogenaamde ‘ex-ante’ toets, die nieuwe initiatieven van de Publieke Omroep moet toetsen op markt- en concurrentieverstorende effecten. Ook hekelt Volmer de beschikbaarstelling van de programmagegevens. Hij vindt dat deze veel te duur zijn en stelt dat de ‘vermeende marktwaarde van de gegevens op de verkeerde gronden wordt vastgesteld’, omdat de programmagegevens een afgeleide zijn van de publieke programmering, die met publiek geld zijn gefinancierd.

Kranten hebben het lastig

De brief van Volmer is begrijpelijk. Het stormt immers in krantenland. Abonnees zijn steeds minder bereid te betalen voor nieuws en adverteerders volgen deze trend, die nog wordt versterkt door de kredietcrisis. In de VS hebben de kranten in vijf jaar tijd al meer dan de helft van advertentieomzet verloren! De advertentieomzet daalde volgens de overkoepelende NewsPaper Association of America van $ 49,4 miljard in 2005 naar $ 25,8 miljard in 2010. Ook in Nederland voelen kranten zich in het nauw gedreven. De Telegraaf verloor in 2010 ruim 4% advertentieomzet. Eerder al riepen de kranten minister Plasterk op om een einde te maken aan de oneerlijke concurrentie door de Publieke Omroep. In een gezamenlijke open brief stelden zij zich af te vragen of ‘het publiceren van tijdschriften en het bouwen van websites niet wat ver staan van de oorspronkelijke taak van de Publieke Omroep’.

Publieke Omroep geeft € 28 miljoen uit aan internet

De Telegraaf heeft volledig gelijk met haar stelling dat er geen gelijk speelveld is. In de meerjarenbegroting op de site van de Publieke Omroep staat het precieze bedrag genoemd: de overheid geeft de Publieke Omroep in 2011 maar liefst € 798 miljoen steun. Van dat bedrag geeft de NPO in 2011 in totaal een bedrag van € 28,2 miljoen uit aan internet.

 

Creatief boekhouden

Dat de Publieke Omroep de hete adem al in de nek voelt, blijkt uit de meerjarenbegroting. Daarin stelt de Publieke Omroep ‘de structurele internetkosten integraal onderdeel te laten worden van de algemene radio- en televisie-productiekosten. Voor internet zou dan over het algemeen alleen nog sprake moeten zijn van marginale meerkosten. Enerzijds wordt hiermee meer crossmediaal werken binnen de radio- en televisieredacties bevorderd. Anderzijds kan hierdoor in de internetbegroting budgetruimte ontstaan voor de noodzakelijke vernieuwing en investeringen in nieuwe (internet) platforms zoals mobiel internet, gaming en varianten van digitale/interactieve televisie.’ Oftwel: creatief boekhouden dus, om nog meer digitale activiteiten te ondernemen. Is dat een slecht idee? Volgens mij niet! De consument gaat naar internet, TV’s worden ‘connected’, de triple play samensmelting tussen televisie, telefoon en internet krijgt de komende jaren echt vorm. Dat de Publieke Omroep met zijn tijd meegaat, is alleen maar toe te juichen.

De beste oplossing: geef alle content vrij!

De Telegraaf hinkt in zijn brief op twee gedachten. Enerzijds wil het de programmagegevens min of meer gratis hebben. Anderzijds wordt gesteld dat de Publieke Omroep zijn digitale activiteiten moet inperken. Dat eerste is begrijpelijk, dat tweede niet. Telegraaf! Waar is uw ondernemingsgeest gebleven? De allerbeste oplossing: het volledig vrijgeven van alle content. Alle partijen moeten hiermee kunnen doen wat ze willen. Het belangrijkste doel van de Publieke Omroep is immers het maken van goede kwalitiatieve programma’s voor een brede doelgroep. Wat is er nu beter dan het vrijgeven van die content en dus nog een groter bereik en impact creëren met die mooie content. Want kwaliteit is het zeker!

De programma’s zijn immers gepubliceerd met publiek geld, dus horen de programma’s daar ook thuis: bij het publiek. Concreet: alle omroepgegevens, alle ‘uitzending gemist’ programma’s, de digitale kanalen en al het niet uitgezonden filmmateriaal: alles moet in het publieke domein voor iedereen toegankelijk zijn. Dus niet zoals nu alleen op uitzendinggemist.nl, maar helemaal vrij door iedereen te gebruiken. Door kranten, consumenten, bibliotheken, overheden, iedereen. Op internet, radio, televisie, mobiel en alle andere denkbare media. Dan krijgen we pas echt een gelijk speelveld voor iedereen. En een betere verspreiding van mooie content.

Bijkomend voordeel: stimulans innovatie

Het volledig vrijgeven van de content van de Publieke Omroep heeft een belangrijk bijkomend voordeel. De innovatie in Nederland wordt er door gestimuleerd. In een rapport van TNO werd onlangs nog gepleit voor een ‘Open Overheid’. Rondom de gratis vrijkomende informatie kunnen allerlei nieuwe diensten gemaakt worden. Denk aan nieuwe online televisiekanalen, quizen, opvoedkundige programma’s, consumentenprogramma’s, en nog veel meer. Laat al dat moois maar komen!

Conclusie: Telegraaf, ga uit van uw eigen kracht. En moge de beste winnen!

Kortom: Telegraaf, ga uit van uw positieve kracht! Geloof in de toekomst. Want ik ben er namelijk van overtuigd dat kranten in het algemeen, en de Telegraaf in het bijzonder, in een gelijkwaardige speelveld wel degelijk de strijd aan kunnen met de concurrentie. Moge de beste winnen!